Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden


Op onze facturen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Genoemde prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, deze worden achteraf vastgesteld en gefactureerd. We kunnen op aanvraag vooraf een schatting doen;
Genoemde prijzen zijn exclusief btw;
- Na goedkeuring van de offerte wordt 75% voorafgaand aan de productie gefactureerd, en 50% na oplevering;
- Genoemde prijzen zijn gebaseerd op de productie zoals hierboven beschreven. Na aanpassingen hieraan kan een meerprijs in rekening worden gebracht;
- Genoemde prijzen zijn inclusief 1 correctieronde in nabewerking per video;
- Deze offerte is geldig tot 2 maanden na verzending. Daarna kan een nieuwe offerte worden opgevraagd;
Ruwe beelden zijn op te vragen tegen meerprijs;
- Ruwe beelden worden tot 1 jaar na de draaidag bewaard in beheer van SOON media. Final video’s worden tot 3 jaar na oplevering bewaard in beheerd van SOON media;
- Als de opdracht tussentijds dusdanig verandert dat het de hierboven beschreven arbeid overstijgt, dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht, dit gebeurt tijdig in overleg met de klant;
- Ideeën (formats, scripts etc.) uit dit voorstel zijn eigendom van SOON media, deze vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan deze ideeën te delen met - dan wel uit te laten voeren door - derden;
- SOON media is eigenaar van het format dat wordt gemaakt, en mag dit format ook voor andere partijen maken. Het is de klant niet toegestaan om (delen uit) het format zelf of door derden te laten uitvoeren;
- SOON media mag (delen uit) de video-content gebruiken voor eigen promotie;
- Bij annulering binnen voor aanvang van het project wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering ten tijde van het project wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.